۹۴/۰۶/۰۹ :تاریخ انتشار
بسته ویژه

اندیشکدۀ برهان در راستای کمک به دانشجویان و اندیشه‌ورزان جوان جبهۀ انقلاب اسلامی، اقدام به ارائۀ فهرستی از کتب مفید جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی نموده است. از آنجا که به‌دلیل تفاوت سنی و تحصیلی علاقه‌مندان به کتاب وکتابخوانی، طبقه‌بندی موضوعی‌کتب برای سطوح مختلف الزامی می‌نمود، این اندیشکده در راستای سهولت‌ شناخت کتب مورد نیاز، اقدام […]

اندیشکدۀ برهان در راستای کمک به دانشجویان و اندیشه‌ورزان جوان جبهۀ انقلاب اسلامی، اقدام به ارائۀ فهرستی از کتب مفید جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی نموده است. از آنجا که به‌دلیل تفاوت سنی و تحصیلی علاقه‌مندان به کتاب وکتابخوانی، طبقه‌بندی موضوعی‌کتب برای سطوح مختلف الزامی می‌نمود، این اندیشکده در راستای سهولت‌ شناخت کتب مورد نیاز، اقدام به سطح‌بندی کتب معرفی‌شده در هر موضوع به سه ردۀ الف) برای خوانندگان مبتدی، ب) برای خوانندگان حرفه‌ای و ج) برای خوانندگان‌ تخصصی و پژوهشگران نموده است.
ابن فهرست را می‌توانید از لینک زیر دریافت نمایید.
45382

*

code

تازه ها