۹۴/۰۵/۰۳ :تاریخ انتشار
بسته ویژه

پس از سال‌های طولانی مذاکره و فراز و نشیب‌های مختلف، درنهایت ایران توانست به متنی مشترک پیرامون برنامه هسته‌ای خود، تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست یابد. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، در طی مذاکرات چندساله ایران با ۱+۵ همواره در پایان هر دوره مذاکرات بیانیه ای بین دو طرف مذاکره منتشر […]

پس از سال‌های طولانی مذاکره و فراز و نشیب‌های مختلف، درنهایت ایران توانست به متنی مشترک پیرامون برنامه هسته‌ای خود، تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست یابد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، در طی مذاکرات چندساله ایران با ۱+۵ همواره در پایان هر دوره مذاکرات بیانیه ای بین دو طرف مذاکره منتشر می شد که مورد نقد و بررسی قرار میگرفت.

اقدامات صورت گرفته در دولت قبل، بیانیه ژنو، بیانیه لوزان و بیانیه وین از جمله مواردی است که مورد همین بررسی قرار گرفته است.

در همین زمینه سیدمحمود نبویان با انتشار تحلیلی به صورت پاورپوینت به مقایسه توافق های صورت گرفته طی چهار دوره اخیر کرده است:

این فایل را می توانید از اینجـــا دریافت کنید.


*

code

تازه ها