۹۵/۰۹/۱۵ :تاریخ انتشار
تحلیل روز
سیدمحمدصادق موسوی

ایران این اقدامات را مشروع میداند و حق دفاع از کشور را برای ملت آن کشور قائل است. در این مسئله ی مورد اختلاف، این واژه ها از منظر ایران تعریف میشوند یا از منظر کشورهای شورای امنیت سازمان ملل؟ اگر بر اساس نظر ایران تعریف شوند، آیا همین مسئله، خلاف اقدامات اعتماد ساز مدنظر در بند اول نیست؟

“ایجاد بستر ها وشرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه و قدرت های نوظهور” به چه معناست؟ کدام کشورها، قدرت های نوظهور منطقه هستند؟ راهبرد ایران اسلامی چه تناسبی با سیاست کشورهایی از جمله عربستان، ترکیه و مصر دارد؟ آیا غیر از این است که این کشورها در براوردهای مراکز سیاسی و راهبردی، به عنوان قدرت های نوظهور منطقه مطرح شده اند؟ این کشور ها حتی در مسئله ی برخورد با گروه های تروریستی از جمله داعش، بعنوان کشور همسو با ایران تعریف نمی شوند، چطور کشورهایی که در حوزه ی امنیتی در مقابل ایران قرار دارند با ایران پیوند راهبردی ایجاد خواهند کرد؟

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی تا به حال هیچ منفعتی جز تبدیل شدن ایران به بازار مصرف کشورهای غربی نداشته و صنایع داخلی به واسطه ی واردات بی رویه کالا، یکی پس از دیگری دچار رکود در تولید و ورشکستگی و تعطیلی شده اند.

واژه های “تروریسم” و “افراط گرایی” از منظر جمهوری اسلامی ایران با تعریف کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، اختلاف مبنایی دارند. این کشور ها، هرگونه آزادی خواهی و تلاش برای نفی سلطه ی استکبار از کشورهای جهان، از سوی مردم آن کشورها را اقدام تروریستی میدانند، حال آنکه ایران این اقدامات را مشروع میداند و حق دفاع از کشور را برای ملت آن کشور قائل است. در این مسئله ی مورد اختلاف، این واژه ها از منظر ایران تعریف میشوند یا از منظر کشورهای شورای امنیت سازمان ملل؟ اگر بر اساس نظر ایران تعریف شوند، آیا همین مسئله، خلاف اقدامات اعتماد ساز مدنظر در بند اول نیست؟

وجهه ی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق بشر چگونه است؟ اساسا حقوق بشری که سازمان ملل و کشورهای استکباری از آن دفاع میکنند چه تناسبی با حقوق بشر از منظر اسلام دارد؟ آیا غیر از این است که تمامی مطالبات بین المللی در حوزه ی حقوق بشر، از جمهوری اسلامی ایران، اصولا دست مایه حمله به اصول اسلامی از طرف دشمنان اسلام در جهان شده است؟ دفاع از اقدامات ضد امنیتی اعضای گروهک های تروریستی و فرقه های استکبار ساخته، دفاع از حق زندگی قاتلان، اشرار و دست اندازان به ناموس مردم، مخالفت با حکم قرآنی قصاص، دفاع از قاچاقچیان و سودا گران مرگ، دفاع از هرگونه اشائه ی فحشا، به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان و … تنها قسمتی از مطالبات حقوق بشری بین المللی از جمهوری اسلامی است.

*** به قلم سیدمحمدصادق موسوی/دانش آموخته دوره اول نخبه پروری سیاسی شهید دیالمه*

code

تازه ها