۹۵/۰۹/۱۳ :تاریخ انتشار
تحلیل روز
مجتبی اسمعیل زاده

در طول تاریخ بارها شاهد بوده ایم که حکومت ها به سمت مادیات رفته و از روح اسلام تهی گشته اند.در دنیای امروز نیز اصالت دادن به لیبرالیسم، سکولاریسم،اومانیسم و ماتریالیسم باعث اصالت دادن به رشد اقتصادی خواهد شد که نهایتا هبوط بشر در آن تجلی می یابد و آرمان توسعه‌ یافتگی و

همواره عوامل مختلفی در ظهور و زوال هر پدیده ای مؤثرند و بی شك حكومت ها نیز از این اصل مستثنی نیستند و ظهور و سقوط آن ها تابع عوامل اصلی و فرعی می باشد.قطعا شناسایی عوامل سقوط یك حكومت و پیشگیری از آن،جامعه اسلامی را از انحطاط دور كرده و به سوی اهداف حقیقی نظام سوق خواهد داد.حضرت علی (ع) نیز در اینباره فرموده اند : 《همانا زمامدار،امین خدا در زمین و بر پا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است》،بنابراین حكومت از دیدگاه اسلام در تمام ابعاد آن چهره ای متفاوت از دیگر مكاتب دارد و حضرت علی (ع) ذهنیت قدیمی و رایج از مفهوم حكومت را طرد میكند و در مقابل حكومت را چون امانتی مسؤولیت آور در دست حكمران معرفی می كند كه پاسداری از آن و پاسخگویی در برابرش جزو حقوق مسلم امت بر گردن والی می باشد،لذا حکومت و دولتی که تشکیل می شود باید مردم را به گونه ای اداره کنند که مردم بفهمند آنها خیرخواه ملت هستند.

در طول تاریخ بارها شاهد بوده ایم که حکومت ها به سمت مادیات رفته و از روح اسلام تهی گشته اند.در دنیای امروز نیز اصالت دادن به لیبرالیسم، سکولاریسم،اومانیسم و ماتریالیسم باعث اصالت دادن به رشد اقتصادی خواهد شد که نهایتا هبوط بشر در آن تجلی می یابد و آرمان توسعه‌ یافتگی و غلبه ی اقتصاد بر سایر وجوه حیات بشر موجب ایجاد تناقض میان آرمان ها و قوانین برگرفته از دین در حکومت ها با آنچه در عمل از مجریان آنها مشاهده می شود می گردد.

درواقع این بحران بزرگ‌ترین چالشی بوده که همواره بشر گرفتار آن بوده و فقط از طریق پیامبران و شریعت الهی قابل رفع بوده است اما مشکل وقتی همچنان ادامه می‌یابد که بشریت و در راس آن حاکمان،به جای آن که دست به دامن دین بزنند و خود را از آن بحران نجات دهد، پای دین را می‌گیرند و پایین می‌کشند و دین را مادی می‌کنند!

بدیهی است اگر چنین حالتی در جامعه ای رخ دهد و وقتی دین واقعی در صحنه ی  زندگی انسان‌ها حضور نداشته باشد تا انسان‌ها بتوانند با عالم غیب و معنویت ارتباط پیدا کنند،امیال غریزی و نفس اماره عنان زندگی انسان‌ها را در دست می‌گیرد و جامعه را به سوی هلاکت پیش می‌برد و این همان خطر مادی‌شدن دین است.

بنابراین با توجه به اینکه طبع اولیه بشر در جست وجوی سامان و قرار بوده و به دنبال مقاومت در برابر تغییر و تحول است،در چنین شرایط خاص
نیاز به یک انقلاب جهت تغییر دفعی عادات و سنن نا متعارف احساس می شود.

پرواضح و مبرهن است که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر افرادی که در آن مسئولیت می گیرند،به جای اینکه از دین پیروی کنند و التزام عملی نسبت به قوانین و فرامین ولی فقیه داشته باشند،با تبعیت از نفس به مادی گرایی و  ثروت اندوزی روی آورند و شکافی عمیق میان خود و سایر اقشار مردم بوجود آورند احتمال رخ دادن یک انقلاب دور از انتظار نیست!

البته از این نکته نباید غافل شد که انسان موجودی است که همواره بین نفس حیوانی و روح خدایی خویش هبوط و عروج دارد فلذا دشمنان جمهوری اسلامی برای به انحطاط کشاندن و استحاله نظام روح خدایی را در جامعه اسلامی ایران به زیر می کشند و با تمرکز بر نفس حیوانی و تعمیم آن بواسطه نفوذ،مدیران را به عناصر وابسته و غرق در فساد سیاسی و اقتصادی تبدیل می کنند و فساد اخلاقی و اعتیاد را نیز در بین مردم رواج می دهند تا به اهداف خود برسند.

در پایان باید گفت : حال که دشمن در این جدال نرم به سرعت در حال تاثیر گذاری است و جامعه درگیر بین سنت و مدرنیته ایران بدون هیچ مقاومتی درحال تاثیر پذیری است،نقش جامعه روحانیت و افرادی که دغدغه دین را دارند پررنگ تر می شود. اینان باید بتوانند فاصله بین مردم با قرآن را کم تر کرده و امر به معروف و نهی از منکر را در همه سطوح جامعه جاری کنند، زیرا روحانیت همواره بعنوان قلب و مغز اکثر کنش ها و واکنش های تاریخی این ملت بوده اند.

روحانیت و سایر افرادی که دغدغه دارند باید بتوانند هویت دینی و تاریخی را در جامعه حفظ کرده و به تبیین نقش جایگاه ولایت فقیه بپردازند و
آن را دائما به کسانی که هویت پوزیتیویستی را پذیرفته و دچار توهم اومانیسم،ماتریالیسم و نهایتا نیهیلیسم شده اند یادآوری کنند.

*** به قلم مجتبی اسمعیل زاده ساروکلایی


*

code

تازه ها