۹۵/۰۹/۱۳ :تاریخ انتشار
تحلیل روز
رضا مجیدی

در کار ها نباید عجله به خرج دهند نمونه بارز از عجول بودن در کارها که می خواهند سریع آن را به پایان برسانند برجام است که شاهد بودیم که قول داده شده بود تحریم ها برداشته شود اما متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم که از این طریق می خواهند فشار های بیشتری را بر این ملت برپا کنند و …

مسئولین ما به ازای هر کاری که انجام می دهند دوبار استغفار کنند

 

استغفار اول به آن دلیل است که آیا تصمیمی که میگیرید در راستای خواست خداوند است و می تواند زمینه ای هر چند کوچک برای ظهور منجی عالم که به آن اعتقاد داریم کار ساز باشد و استغفار دوم به آن دلیل است که آیا آن تصمیمی که یک مسئول اتخاذ می کند چقدر برای مردم مفید بوده است و این دوگانگی که در جامعه در حال شکل گیری است را جامعه عمل می پوشاند دو گانگی که متاسفانه جامعه را به سمتی می برد که یک عده روز به روز پولدار تر می شوند و عده ای نیز حتی در احیای نیاز های اولیه خود یا حتی در خرید نان نیز دارای مشکل هستند.

مسئولانی که پا را از گلیم خود فراتر میگذارند بترسند از روز جزا و فضای خدمت رسانی که فرصت به آن ها داده شده است را با فضای سیاسی کاری خراب نکنند

در حکومت اسلامی مجازات برای افراد و مسئولین چند برابر است زیرا حرکت اشتباه یک مسئول می تواند زمینه را برای بهتر شدن یک کشور کندتر کند و شاید مسیری را که با خون و دل  این شهیدان عزیز ریل گذاری شده است دارای انحراف کند …

مسئولین با انجام یک کار خیر نیز به خود غره نشوند چون آن کاری را که انجام داده اند وظیفه شان بوده است.

مسئولان این را هم باید بدانند که در کار ها نباید عجله به خرج دهند نمونه بارز از عجول بودن در کارها که می خواهند سریع آن را به پایان برسانند برجام است که شاهد بودیم که قول داده شده بود تحریم ها برداشته شود اما متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم که از این طریق می خواهند فشار های بیشتری را بر این ملت برپا کنند و چه خوب است که مسئولین روحیه های ضعیف بنی اسرائیلی را کنار بگذارند و جواب دشمن را با مشت های کوبنده بدهند و دوستانمان دیپلماتمان فضای دیپلماتیک را بلاد مسلمین یکی ندانند چون حکومتی که می خواهد اسلامی عمل کند فضای متفاوتی را با آن فضا تجربه می کند.

موضوع دیگر که اکنون با آن مواجه هستیم این مسئله است که مسئولین با توجه به مسئول بودن خود وظیفه مسئول بودن را بر دوش خود احساس نمی کنند این موضوع در ابعاد مختلف در دولت قابل دیدن است به طوری که بیکاری،بزهکاری،ازدواج،و… مسئله اساسی نیست اما مسائل حاشیه ای در اولویت قرار می گیرد نشود به روز برسیم ک نخبگان آدرس غلط به مردم بدهند.

و در پایان این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست تمام کار ها را کنار گذاشته و به کار های عقب مانده و دستورات رهبری بپردازیم؟

 

***  به قلم رضا مجیدی*

code

تازه ها