۹۵/۰۹/۱۳ :تاریخ انتشار
تحلیل روز
محمد امین سواری

تا این مرحله دشمن دریافته است که برای جنگیدن با نظام اسلامی، مادامی که ولی فقیه حضور دارد نمی تواند به اهداف شوم خود برسد لذا، امروز پروژه ی تحریف از مرحله ی آخرش شروع شده و خود را به شکل ضدیت با ولی فقیه و نهادهای مرتبط با ایشان و موضع گیری خلاف مواضع ایشان در حال اجراست

تحریف حربه ای است که دشمن به شکل نرم می تواند به یک مکتب وارد نماید، در حقیقت تحریف یک مکتب یعنی تهی نمودن بنیه و روح آن مکتب از اصول درست.

 

اصول انقلاب اسلامی و مبادرت برای تحریف آنها

انقلاب اسلامی؛ انقلابی جهت زدودن تحریفات اصول انسانی بر پایه ای اسلامی بنا شده است، با پیروزی انقلاب محرفین به تحریف اصول انقلاب اسلامی پرداختند اما با توجه به اینکه آنان واقعیت خود را لو داده بودند نمی توانستند در خصوص حذف اصول به شکلی صریح و واضح اقدام کنند.

 

امام خمینی (ره) مبارز عدم تحریف اصول انقلاب

عدم توانایی این افراد در اقدام صریح و واضح سبب شد که آنان به تحریف اصول با استفاده از ایادی به ظاهر مسلمان خود دست بزنند قافل از اینکه حضرت امام خمینی (ره) مشرف به عمل آنان بود و با ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، ضمن بنا نمودن چارچوب و ظاهره ای برای مسلمان انقلابی معتقد به انقلاب اسلامی تحت عنوان اسلام ناب، آن تحریف کننده ی اصول را با ابداع مفاهیمی همچون اسلام آمریکایی بر ملاء می کنند و جلوی تحریف اصول انقلاب گرفته می شود.

 

اصول امام (ره)، اصول انقلاب اسلامی

امام که خود فقیهی عادل و عالم به زمان بودند، به عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی مدافع اصول بودند، منظومه ی فکری امام دارای خصوصیّات کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی بوده و هست.

 

ایشان برای نظام اسلامی و رسیدن به هدف ؛ آن مبانی را مدام تکرار می کردند لذا، شخصیت و تفکرشان منادی اصول و فکر انقلاب اسلامی بود.

امام راحل از تک تک اصول انقلاب اسلامی به اشکال مختلف دفاع می نمودند و این نظام مقدس و حضرت امام در طول حیات خویش همواره به بیان اصول انقلاب اسلامی می پرداختند لذا، اصولی که در بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی تکیه داده می شد اصول انقلاب هستند.

 

مبادرت در جهت تحریف اصول امام (ره) بعد از رحلتشان

پس از رحلت امام خمینی (ره) دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی با تصور اینکه مبارز تحریف اصول انقلاب رحلت نموده است و دستشان در جهت تحریف باز شده، اقدام به تحریف امام (ره) البته با حفظ وجهه ی خوب امام و احترام ایشان به عنوان یک شخصیت قابل احترام تاریخی نمودند، آنها به این نتیجه رسیدند که تحریف شخصیت امام خمینی (ره) یعنی تحریف آرمان ها و اصول انقلاب و نظام اسلامی است.

 

امام خامنه ای (مدظله العالی) مبارز عدم تحریف

امام خامنه ای (مدظله العالی) به شکل مدام و مستمر عَلَم ضد تحریف اصول انقلاب را بعد از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی برداشتند، معظم له همه ی تحریفات را به شکلی علمی و اصولی در بیانات خویش مانند حضرت امام (ره) تبیین می کنند.

ایشان با وجود اینکه دارای ظرفیت ولایت هستند و بیاناتشان همچون حضرت امام، اصولی و لازم الإجرا و سیاست نظام اسلامی است، اما با توجه به خطر تحریف امام (ره) همواره انقلاب و نظرات خویش را مبتنی بر اصول حضرت امام (ره) معرفی می کنند.

 

۱۴ خردادماه ۹۴ جلوه ی مبارزۀ امام خامنه ای (مدظله العالی) ضد تحریف

روز۱۴ خردادماه سال۹۴ بیانات امام امت بسیار شبیه به رفتار حضرت امام خمینی (ره) بود، آنگاه که حضرت امام در خصوص عدم تحریف، اسلام آمریکایی و اسلام ناب را تبیین نموده و ساختند تا کسی به نام اسلام دیگر نتواند سیاست های شیطان بزرگ را به اسم اسلام پیاده سازی کند، امام خامنه ای (مدظله العالی) نیز با توجه به خطر تحریف امام (ره)، آن را به عموم ملت گوش زد نمودند و فرمودند “اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد.”

همچنین ایشان فرمودند که “آن راهی که می تواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است”، و این گونه بود که بار دیگر ولایت مانع تحریف انقلاب شد.

 

اجتهاد در اصول امام (ره)، بهانه و روشی دیگر از هدف تحریف

در این روش دشمنی که دیگر نمی تواند اصول حضرت امام (ره) را منحرف نماید، اصول را به ظاهر می پذیرد و حتی ممکن است مروج آن شود اما این بار، معنای آن را تحریف می کند و با ابداع عباراتی با تاکتیک اجتهاد در اصول امام خمینی (ره)، در جهت راهبرد تحریف اصول عمل می کند.

در این روش صاحب نظران را دعوت به اجتهاد در اندیشه ی امام می کنند و می گویند “فلان اندیشه ی امام که در فلان تاریخ بجا بود ممکن است امروز دیگر بجا نباشد و ما باید آنها را کشف کنیم”، اما در این امر نیز ولی فقیه مانع القای قرائت های نادرست از اصول حضرت امام شدند و در بیانات خویش مدام بر اصول تغییر ناپذیر حضرت امام تکیه می نمودند.

 

آخرین نسخه ی تحریف

تا این مرحله دشمن دریافته است که برای جنگیدن با نظام اسلامی، مادامی که ولی فقیه حضور دارد نمی تواند به اهداف شوم خود برسد لذا، امروز پروژه ی تحریف از مرحله ی آخرش شروع شده و خود را به شکل ضدیت با ولی فقیه و نهادهای مرتبط با ایشان و موضع گیری خلاف مواضع ایشان در حال اجراست، در مورد این بخش از تحریف موارد و مصادیق روشن بسیاری است که در حال آینده ای نزدیک به رشته ی تحریر در خواهد آمد.

 

ادامه دارد…..

*** به قلم محمد امین سواری*

code

تازه ها