۹۵/۰۸/۱۷ :تاریخ انتشار
تحلیل ویژه
مجتبی باستان

در ادبیات سیاسی کنونی جهان که برخی از کشورها، ادعای سرپرستی و تکفل کشورهای دیگر را داند و به ظن خود، کدخدای دنیا هستند، تمامی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و موسسات و پژوهشکده های فکری و مطالعاتی خود را به کارگرفته اند تا ذائقه، ….

456564

این روزها در ادبیات سیاسی کشور، شاهد ادبیات سیاسی خاص و گفتمانی هستیم که برای اداره و عبور دادن کشور از تحریم ها و مشکلاتی که دارد تمام توان و نگاه خود را معطوف به خارج از کشور داشته و از ظرفیت، توان و سرمایه های داخل کشور غافل شده و متاسفانه خواسته یا ناخواسته از ادبیات نیم قرن گذشته افرادی امثال تقی زاده ها و ملکم خان ها استفاده می نمایند و در پس استدلال تعامل با دنیا و … و اینگونه شعارها، از شعائر اصلی انقلاب یعنی خودکفایی، استقلال، ایستادگی و مقاومت و … فاصله گرفته و به جای تلاش جهت ارائه برنامه برای رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و … کشور، با ارائه بیش از ۱۵۰ وعده متعدد، ملُون و غیرقابل اجرا درصدد تغییر ذائقه مردم و دور شدن از مبانی و اهداف انقلاب و نظام هستند. تناسب اهداف و ارزش های انقلاب با استکبار جهانی و غرب کاملا مشخص و شفاف است. کسانی که به هر اندازه تلاش می کنند با بهانه های متعدد ادبیات خود را به غرب و استکبار جهانی نزدیک کنند به همان اندازه از ارزش های انقلاب فاصله گرفته و کشور و نظام اسلامی را دچار عقب افتادگی و وابستگی می کنند. خطر وابستگی به غرب یعنی تعطیلی کارخانجات، ضعف در تولید داخل، عدم استفاده از توان و استعداد جوانان متعدد کشور، از بین رفتن فرصت های شغلی، رکود، تورم و در مرحله دوم فقر و فساد، فحشا، طلاق و … . در ادبیات سیاسی کنونی جهان که برخی از کشورها، ادعای سرپرستی و تکفل کشورهای دیگر را داند و به ظن خود، کدخدای دنیا هستند، تمامی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و موسسات و پژوهشکده های فکری و مطالعاتی خود را به کارگرفته اند تا ذائقه ، فکر و نوع نگاه دولت مردان کشورهای جهان از جمله ایران را تغییر و باورها و ارزش های آنان را از مسیر اصلی منحرف نمایند تا وابستگی و دست نشاندگی را برای آنان به ارمغان بیاورند.

 

بی شک طراحی این موسسات و مراکز مطالعاتی در آمریکا و غرب بر کسی پوشیده نیست، بد نیست بدانید بسیاری از این موسسات و مراکز مطالعاتی در حین مذاکرات و برنامه جامع اقدام مشترک “برجام” فعال بوده و متاسفانه تاثیر خود را بر روند اجرای آن گذاشته اند ، غافل از اینکه کسانی که در ابتدای این مرقوم ذکرشان رفت، متوجه این طراحی ها و خباثت ها شوند. در دشمنی و طراحی این موسسات و نیرنگ های استکبار جهانی شکی نیست چرا که خصلت و منش استکبار حیله، نیرنگ و دشمنی است ولی نکته قابل توجه اینجاست که برخی در داخل به این دشمن مکار و پرخدعه علیرغم دشمنی های واضح و آشکارش در طول ۳۷ سال گذشته، خوشبین و به دنبال تعامل با او و ایادی اوست و به نوعی این مسیر را تنها مسیر فائق آمدن به مشکلات کشور می دانند ، یعنی نگاهی که با از دست دادن زمان و فرصت ها، کشور را از مسیر پیشرفت و عدالت دور می نماید و برای کشور خسارت محض به ارمغان می آورند.
به هر تقدیر بااندک تاملی در این مقوله درمی یابیم که این نوع نگاه(نگاه به غرب) از چند حالت خارج نیست که بد نیست آن ها را با هم مورد بررسی و نقد قراردهیم. در نهایت قضاوت با وجدان های بیدار شما!

  1. ضعف مطالعاتی و عدم رصد جریان ها و نگرش های موجود در منطقه و جهان
  2. ضعف درشناخت استعدادها و منابع و سرمایه های انسانی کشور
  3. ضعف در شناخت مبانی و اهداف انقلاب و یا فاصله گرفتن از آن
  4. ضعف در درک صحیح از آرمان های امام راحل عظیم الشان (ره)
  5. به فراموشی سپردن خباثت ها و خیانت های آمریکا و ایادیش در کشور
  6. ضعف در همراهی با فرامین و منویات مقام معظم رهبری خصوصا اقتصاد مقاومتی و انقلابی گری
  7. ضعف در برنامه ریزی جامع و فراگیر برای حل مشکلات و چالش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و …
  8. خوشبینی و اعتماد به دشمن
  9. ضعف در عبرت از تاریخ و درس از فرجام کشورهایی که به آمریکا و استکبار جهانی اعتماد کردند
  10. کم تحرکی، رخوت، سستی و بی تدبیری و ناامیدی

***  به قلم مجتبی باستان معاون سازمان بسیج دانشجویی*

code

تازه ها