۹۵/۰۲/۰۶ :تاریخ انتشار
یادداشت
هادي محمدي

در حالي كه نقض برجام توسط امريكايي‌ها با دزدي سر گردنه تكميل شده و دو دور مذاكرات نيويورك هم با امتيازدهي جديد پايان پيدا كرد، به طور همزمان كاترين اشتون وزير دفاع امريكا به اجراي بخش جديدي از برنامه خاورميانه‌اي امريكا در قبال ايران مشغول است. كشورهاي شوراي همكاري كه خريدهاي موشكي متفاوتي از امريكا […]

در حالي كه نقض برجام توسط امريكايي‌ها با دزدي سر گردنه تكميل شده و دو دور مذاكرات نيويورك هم با امتيازدهي جديد پايان پيدا كرد، به طور همزمان كاترين اشتون وزير دفاع امريكا به اجراي بخش جديدي از برنامه خاورميانه‌اي امريكا در قبال ايران مشغول است. كشورهاي شوراي همكاري كه خريدهاي موشكي متفاوتي از امريكا داشته‌اند، اكنون در برنامه نظامي جديد امريكا بايد در يك سيستم واحد هماهنگ شوند كه تقريباً با برنامه جهاني سيستم ضدموشك امريكا مشابه است ولي خاصيت آن اين است كه ضمن چپاول پول‌هاي «نفت آورده»! عربي، آنها را در يك بلوك ضدايراني و بيش از گذشته ساماندهي و نهادينه مي‌كند.

اساس و روح اين برنامه، سياست فشار بيشتر به ايران و جلوگيري از هرگونه همگرايي منطقه‌اي است كه از كنترل امريكا خارج باشد. سياست سه دهه گذشته صهيونيست‌ها كه ايران و هرگونه مقاومت ضدصهيونيستي و ضداستعماري را تروريست مي‌ناميد اكنون از سوي امريكا و توسط آل‌سعود و شوراي همكاري از يك شعار سياسي به ساز‌و‌كارهاي اجرايي هم وارد شده و يك دادگاه امريكايي در امارات وظيفه پرونده‌سازي عليه ايران و حزب‌الله را عهده‌دار شده است.

اگر چادرنشينان و حكومت‌هاي قبيله‌اي شوراي همكاري تا ديروز فقط در پناه امريكا خود را احساس مي‌كردند، امروز به مجريان فعال و ضد‌ايراني و ضدمقاومت تبديل شده‌اند. اتفاقي نيست كه دادگاه‌هاي امريكايي با تبرئه عربستان، ايران را متهم ۱۱ سپتامبر قلمداد و محكوم به غرامت مي‌كنند و اكنون امارت‌نشين‌هاي حاشيه خليج‌فارس هم همان سناريوي رسوايي دادگاه‌هاي امريكايي را در امارات و نشست‌هاي سياسي خود تكرار مي‌كنند.  مسئله اين است كه دستگاه ديپلماسي كشورمان از سكوت و خويشتنداري به سكون و سپس به فعال كردن نظريه‌هاي سياسي تنش‌زدايي مي‌انديشند. تيم حكومتي مي‌داند كه اوضاع با سه دهه قبل در قبال عربستان تفاوت اساسي كرده و اكنون اين حكومت‌هاي قبيله‌اي كه در قمار بزرگ منطقه‌اي بازنده و شكست‌خورده و نگران موجوديت خود هستند، با غرق شدن در برنامه منطقه‌اي امريكا، نقش‌آفريني مي‌كنند.

ديپلمات‌هاي ما مي‌دانند كه مطرح كردن تنش‌زدايي با عربستان و بقيه دنباله‌هاي منطقه‌اي، براي گفت‌وگو با اين شاهزادگان نيست بلكه همه چيز براي ورود به يك پروسه تعريف شده امريكايي است تا با آنها وارد معامله‌اي جديد و حراج هويت و توانمندي‌هاي ملي بشوند.
بي‌پاسخ گذاشتن آل‌سعود و بقيه اهانت‌ها و اتهامات و جوسازي‌هاي رسانه‌اي و اقدامات ضدايراني از روي خويشتنداري نيست بلكه دستگاه ديپلماسي، منتظر است تا اين فشارها آنقدر زياد شود تا مذاكره با آنها و امريكا امري موجه جلوه كند.


*

code

تازه ها